4q 2014-04-27 Thăm Thân mẫu Aí LiênNgày 27-4-2014, QTH gồm Dịu Hiền, Dũng và Thanh SG đã đến vấn an thân mẫu Aíi Liên tại tư gia.
Chỉ tiếc là khi đến thì mới hay bác đã phải vào nhà thương lại vì bệnh bao tử tái phát .
Các bạn đã gửi một í̀t quà cho em trai cuả Liên và được em cho biết là bác cũng đang được điều trị tận tình, và có sự săn sóc tỉ mỉ cuả cać con nên chắc cũng sẽ không sao .

Cầu mong bác mau chóng bình phục để vui vầy cùng cháu con ngoan hiếu .

 photo DSCN1663_zpsef6c9832.jpg

 photo DSCN1664_zps813ad5d1.jpgComments