4p- 27 tháng 4 -Phân Ưu- Đám Tang Nguyễn thị Kim Liên


 photo PhanUu-KImLien_zps615e47f0.jpg

Ngày 27 tháng 4,2014 các bạn QTH đã đến chia buồn  và phúng viếng cùng tang quyến.

 photo DSCN16602_zps78daf29d.jpg
 photo damtangKImLien_zps0e432765.jpg


Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn văn Vinh và mọi người trong tang quyến.

Nguyện cầu xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Maria Nguyễn thị Kim Liên được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin Chúa an ủi và nâng đỡ gia đình bạn Vinh đang trong lúc đau buồn vì thương nhớ người con, người em thân yêu. 

Nguyễn Thành Lâm.
                   Sorry To Hear About Your Loss...

alt

Thành thật chia buồn cùng Vinh và tang quyến.
Nguyện cầu cho linh hồn Maria sớm về nước Chúa.
Mong Vinh và gia đình đủ nghị lực để vượt qua nỗi mất mát lớn lao này .


M.Phượng


  Xin được chia buồn với anh Vinh và tang quyến
  Cầu cho linh hồn Maria sớm về nước Chúa

  Dũng


Chân thành chia buồn cùng gia đình anh Vinh

Thuỳ Trang
Gia đình em cũng xin được góp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria... Xin Lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống toàn tang quyến.

Ánh Nguyệt


Comments