3n- 18 tháng 7, 2013 -Thăm thầy Lượng


Nhân dịp xuống Nam Cali, ngày thứ năm vừa qua, 18/7/2013, Trí đã gọi các bạn TH cùng đến thăm thầy Lượng, người thầy Công Kỹ Nghệ của tất cả nam sinh trường TH mà các bạn đều nhớ với nhiều niềm kính mến sâu sắc. Đối với Trí thì Thầy như là nguòi cha thứ hai vì Thầy và Ba Trí, Bác Quý, là bạn thân hồi xưa, lúc Ba Trí còn tại thế. Thầy kể Thầy và Ba Trí đã ngủ cùng giừong chồng (bunk bed), Thầy nằm trên, Ba Trí nằm dưới, và rất nhiều kỷ niệm vui buồn Thầy có khi xưa với những nguòi bạn thân của Thầy như Ba Trí, và thầy Tâm. 

Thầy và thầy Tâm là bạn học từ nhỏ, từ lớp  6 cho đến  khi cùng  vào trường Kỹ Sư Phú Thọ. Như vậy thì Thầy Lượng, thầy Tâm, thầy Sang(chồng cô Chương) và Ba Phượng là bạn đồng môn khi xưa vì tất cả đều đã học trường Phú Thọ, dù ra trường khác năm:)).

ACE TH Nam Cali hôm đó chỉ thiếu Thanh Hà. Phượng cũng mang quà của BTC đến kính biếu Thầy gồm quyển Kỷ Yếu và tập Thơ Văn. 
Thầy vui lắm khi nhận những món quà này.

Tuy không đi LKN được, nhưng Thầy luôn theo dõi tin tức, rộng rãi ủng hộ từ vật chất đến tinh thần đến BTC... và rất vui khi nghe kể chuyện LKN thật thành công. 
Thầy gửi lời cám ơn BTC, và chúc tất cả nhiều niềm vui, sức khỏe.


 photo image_zpsc2832974.jpg
Đứng: Con trai Nguyệt, Minh Tuấn
Ngồi: Ánh Nguyệt, Minh Phượng,Minh  Trí và Thầy Lượng

Minh Phượng lược thuật.

Comments