3i- Ngày 29 tháng 5 viếng Đám Tang anh Lương Đình Thuần

Ngày 29 tháng 5, Thanh SG đã đại diện Bích Liên(QTH) mang vòng hoa đến thăm viếng, chia buồn cùng tang quyến anh Lương Đình Thuần, em trai chị Lương thị Điều và Lương Nhung, vừa đột ngột từ giã dương trần, 27/5/2013, vì đứt mạch máu đầu.

 photo image3_zpsc123ba43.jpeg                              
Xin thành thật chia buồn cùng chị Điều Lương, chị Nhung Lương và toàn tang quyến.  

Cầu xin Đức A Di Đà tiếp dẫn cho huơng linh anh Lương Đình Thuần sớm siêu sanh miền tịnh độ.

Xin bấm vào đây để xem đầy đủ hình ảnh viếng thăm tang gia.
Minh Phượng


Comments