2x Kỷ Niệm 24 Năm Đám Cưới Ánh Nguyệt- Bảo

image
image

image
image

image
image


image
Hai mươi bốn năm vẫn chưa "xưa"
hạnh phúc thấm sâu theo nắng mưa
quấn quýt tơ hồng dây khéo buộc
bao yêu thuơng đong mấy cho vừa

Minh Phượng
g
Comments