1q.2011_Tháng_11 (6/11/11) Giỗ ChungSáng ngày 6/11/2011  các bạn TH đã có buổi giỗ chung cho Cha, Mẹ, Thầy, Cô QGNT  ở Nhà thờ để xin lễ và viếng cốt cùng là đến chùa để thắp hương tưởng niệm. (Đây là lần đầu gia đình TH có buổi giỗ chung này)

DSCN0935.jpg DSCN0935

Cauchuctaichua-1Xin bấm vào link sau đây để xem đầy đủ hình buổi thăm viếng này.

Sau đó các bạn TH đã trở về nhà Ánh Nguyệt để gặp thầy Quảng, thầy Tâm (dạy Công Kỹ Nghệ) và cô Long (dạy Kinh Tế Gia đình) cho Trường TH và cùng dùng chung một buổi cơm trưa thân mật. Đây là lần đầu các bạn TH được gặp gỡ hàn huyên cùng thầy Huỳnh Minh Tâm . Việc tìm được thầy là nhờ anh Thành Công và nhân dịp này khi biết được  hoàn cảnh của Thầy hiện rất khó khăn, một số các bạn TH (trong và ngoài nước), đã cùng nhau quyên góp để san sẻ cùng thầy với lòng biết ơn trân trọng nhất.
  Dũng, Cô Long, Thầy Tâm, Dịu Hièn
Anh Công, anh ĐN Anh, Thanh, Thịnh


Comments