Sinh Hoat 2010

Xin bấ́m vào tựa cuả từng Sinh Hoạt, trước những t́ấ́m hình,  để xem thêm  bài tường trình và hình ảnh, chi tiết.... 
1a. 2010 _Tháng 5- 7 Họp Mặt Thầy Cô và HS THQGNT
 DSC04036.jpg
Comments