xin chút que diêm


Sáng nay trời lại mây đầy
Cho thương mến tỏa trong ngày thu sang
Đong đưa dăm chiếc lá vàng
theo cơn gió nhẹ trên ngàn thoáng bay

Nghe trong tâm thức lất lây
chút thương mến cũ trở xoay quay về
bên đời tranh chấp, tỉnh mê
cho tim khép kín ủ ê cơn sầu

Vô minh nào xóay cơn đau...
trong sương vây phủ lấp sâu nỗi niềm
Xin đời còn chút que diêm
lói le thắp sáng cơn chiêm bao lành…

Minh Phượng
6
tháng  11 2012
Comments