Xin cám ơn


http://www.fwdnation.com/wp-content/uploads/2012/04/happiness.jpg

Xin cám ơn cuộc đời
dẫu oan trái tả tơi
vẫn ấm lòng khi nhớ
khoảnh khắc vui bên trời

Photo: We are the Light of God,<br /> We are God‛s Mirror.
Cám ơn bao muộn phiền
nhìn tình đời đảo điên
để trân trọng hơn nữa
những trong sáng hồn nhiên

http://www.modernmeditation.ca/wp-content/uploads/awareness-and-compassion.jpeg

Cám ơn những vô minh
vô cảm hay vô tình
để  càng thêm trân quý
những quan tâm chân tình


Tham- sân- si sinh khổ
đuổi đeo đến tận mồ
cám ơn lời nhân ái
cho tan dòng lệ khô

http://2.bp.blogspot.com/-hK6yPYTvIyw/T6UbVAEGlQI/AAAAAAAAFz8/2ZMncqOCQP0/s1600/white-dove-forgiveness.jpg

 Đây đó những dối gian
theo băng hoại, suy tàn
cám ơn câu nhuyên nhủ
để buông xả, tịnh an...

http://www.topnews.in/files/img_lotus.jpg

Cám ơn bao kiếp người
cùng khó vẫn rạng ngời
thủy chung lòng trong sạch
gương sáng đóa sen tươi

http://featuresblogs.chicagotribune.com/.a/6a00d834518cc969e2011279727d2c28a4-pi
 
Cám ơn những đoạn trường
cho nhận rõ tình thuơng
dối gian bên chân thật
làm hành trang lên đường

Minh Phượng

Aug 7, 2012
Comments