Vui Hạnh Ngộ*


Bao năm qua võ vàng tâm tưởng
rứt ray lòng.. hiu hắt nhớ thương
bao ưu tư lo lắng muộn phiền
thầy bạn cũ chia xa  tám huớng...

Rồi  hôm nay tình cờ email lại
tạ ơn đời...trang web  giúp ai
nhận ra nhau... nắng ấm chan hòa
vui hạnh ngộ "online" thân ái...

Vẫn biết đời có không-không có
nghĩa ân nào trường cũ đã cho
qua khúc sông-buốt giá tâm hồn
càng thêm quý thiên đường tuổi nhỏ ...
  
M.Phượng
4/2/2012

* Mừng ngày nhận được tin bạn cùng lớp ngày xưa.
Sunshine of Surprise
Comments