Vô thườngCuộc đời hư huyễn vô thường
Tử, sinh, lão, bệnh khó lường hôm sau
chút tình thân gửi cho nhau
ngày sau cách trở chẳng đau đáu lòng
buồn-vui, danh-lợi, có-không
thiên thu thoảng mộng- mặn nồng cũng tan..
ngó quanh ai biết đá vàng
tịnh tâm quán niệm hết hoang mang lòng

VTMP
4/16/2012
Comments