Vẫn nhớ nhau!

Van Gogh's Starry Night  


Vẫn nhớ nhau!

Buồn, giận xong  rồi vẫn nhớ nhau!
Nhớ tin yêu đến thuở ban đầu
Nhớ tiếng reo vui h
ôm tao ngộ
Rực rỡ thăng hoa cả tinh cầu...

Có lẽ vì ta có giống nhau?
Cùng là con lính vốn lao đao
Đã bỏ thân mình cho quê mẹ
Giữ vẹn non sông  buổi u sầu...

Trắng giải khăn sô phủ ngang đầu
Giọt sầu tuôn mãi tự lòng đau
Một góc đời chung ta chiêm nghiệm
thâm tình nghĩa tử Quốc in sâu...

Có nghĩa chi không chút cơ cầu?
Khi ngàn thương mến mãi theo nhau
Theo ánh sao xuyên tan mây bạc
Sáng cả không gian phút nhiệm mầu

Chút ước mơ ngày đông qua mau
Xin ngày xưa ấy vẫn ươm mầu
vẫn sáng lên tình Q sâu đậm
Vun trồng tưới mát cả đời sau ...


Minh Phượng

12/2011Viết tiếp bài thơ

Người viết bài thơ nhắc chuyện xưa
Một trời khăn trắng đám con thơ
Mẹ thành quả phụ thời son trẻ
Thay cả chồng nuôi trẻ ... xác xơ!

Người nhớ áo quan phủ Quốc Kỳ
Những tràng súng nổ tiễn ai đi
Đất nông ba tấc vùi yêu dấu
Một kiếp trăm năm có hẹn gì!!!

Người kể chuyện xưa chung mái trường
Bao nhiêu tao ngộ một tình thương
Bể dâu biến đổi bao ngày tháng
Gặp lại vui mừng bao vấn vương

Người viết bài thơ nói chuyện nay
Trăm ngàn cơ cực, đắng cùng cay
Như đàn chim nọ về tổ cũ
Quyết chẳng rời xa mặc lá lay ...

Tôi tiếp bài thơ người ước mong
Mơ đàn chim ấy vẫn chung lòng
Mùa Đông rồi cũng qua người ạ
Xuân đến đầy trời hoa nở bông

TN
Comments