Vẫn còn đây


Đọc blog sao nghe  thuơng thật thuơng
những người hôm nay đã xuống đường
xin ngả nón chào lòng dũng cảm
(đã)khơi lại niềm tin cho quê huơng

Xin hãy cùng nhau thắp lửa lòng
Việt Nam: dân chủ như hằng mong
tự tháo xích xiềng xua tăm tối
làm rạng ngời nòi giống Tiên Long

Thao thức trở trăn bao năm qua
lòng vẫn luôn huớng vọng quê nhà
ai gây nên bao điều oan nghiệt
nhân quả rồi phải trả không xa

Tử sĩ anh linh vọng câu thề
Việt Nam giờ không thể ngủ mê
vẫn còn đây hồn thiêng sông núi
giữa thị thành hay chốn sơn khê

Vẫn còn đây Mẹ Việt Nam ơi
khí hùng anh bất diệt bên trời
bao dấn thân trong hay ngoài nước
cùng một lòng yêu nước không vơi

Xin nguyện cầu một sáng trời xanh
cho thuơng yêu lan tỏa trong lành
khắp quê huơng tự do dân chủ
ác nghiệt, ươn hèn tan biến nhanh

M.Phượng

7/22/2012
Comments