Vẫn ...


Khói sương phủ..vẫn luôn gợi nhớ
mây giăng sầu ... vẫn ngập hồn thơ
bóng trăng xưa chênh chếch ơ thờ
ao ước cũ ...vẩn vơ trắc trở!

Trong ký ức ngổn ngang vẫn đợi
dẫu tơ chùng phím lạnh chơi vơi
bao giấc mơ sóng cuốn xa vời
dòng sông vẫn chở mây dịu vợi

hồn vẫn giữ lá biêng biếc nắng
những muộn phiền gửi gió cùng trăng!
vẫn hát vui, gửi đến cho đời
nén sầu .. vẫn quán tâm- tĩnh lặng...

Vẫn ước sao dù đời bão nổi
vẫn vẹn lòng theo tháng năm trôi
gieo rắt vui theo cánh chim trời
dâng câu hát sen lòng khai hội


Minh Phượng
2/25/2012
Photo: I have been a seeker and still am, but I stopped asking books and the stars. I started listening to the teaching of my soul.  image: Carlos Gotay
Comments