Tu Thiền!Hôm nay tôi định thiền
nhưng lòng mãi không yên
dù trầm hương vẫn tỏa
Điệu này hết tu tiên!

Không tỏ rõ niềm riêng
Nên trăn trở ưu phiền
Lời thanh minh chưa cạn
Mãi theo vận truân chuyên

Nghiệm thấy mình hơi điên
Khi không nghĩ ra liền
Người ta chỉ thích kể
Mình nói mãi...dzô dziên

Ngẫm lại sao lắm chuyện
Trong vận rủi liên miên
năm tới chắc tôi phải
Tu tiên... không dấu huyền!

10/2011
Minh Phượng
http://www.wildmind.org/images/metta02.jpg
Comments