Tĩnh Tâm


Tĩnh tâm quên hết ưu phiền
phù sinh như thể mây triền miên trôi
những chân tình: dẫu xa xôi
vẫn luôn lan tỏa đắp bồi yêu thuơng
an nhiên đi hết đoạn đường
bao thuơng mến gửi bạn, trường năm xưa
quay về  kết nắng tan mưa
nghe vui như lúc khi vừa gặp nhau

M.Phượng

 8 tháng 12, 2012
Comments