Tri ân Thầy Cô 2011


Còn nhớ thương nào nữa hơn không?
Buổi chiều nhìn lá rụng ngoài song
Tôi đếm thời gian qua trang lịch
Từng một, rồi hai, rồi vạn lần...

Bao nhiêu xa cách, bấy nhiêu buồn
Bạn bè lưu lạc, đứa mỗi phương
Hai sáu tháng mười một hội ngộ
Ơn nghĩa thầy cô cho vẹn toàn

Lời thầy cô tôi vẫn ghi lòng:
"Này con, hãy nhớ kỹ nghe không
Đi đâu rồi cũng về nguồn cội,
Làm chi cũng nhớ đến giống giòng.

Phải con QGNT không?
Thầy cô khuyên con ráng vuông tròn
Trường xưa, lớp cũ giờ tan tác
Tình nghĩa thầy trò vẫn keo sơn.

Có phải con người Việt Nam không?
Mang trong tim giòng máu Lạc Hồng
Đừng để hổ hang cùng non nước,
Đừng làm tủi thẹn đến tổ tông...."

Lời thầy cô con nguyện ghi lòng.

hiên huyền (Diu Hiền)
Comments