Tâm tịnh...


mấy hôm mưa đổ rạt rào
hôm nay nắng đã lên cao đây rồi
gửi niềm tin nhỏ theo thơ
nắng mưa thay đổi chim ngơ ngẩn nhìn
một ngày bên cõi phù sinh
xin cho tâm tịnh vô minh xa lìa...

M.Phượng
4/15/2012
http://www.sweetposy.com/Rose/img/Peace.jpg
Comments