Quốc Gia Nghĩa Tử ...


Áo trắng xưa bay ngợp góc trường
Cha đền nợ nước, máu cùng xương
Lá xanh nào cho quên tang tóc
Lưu bút, môi cười...ươm luyến thuơng

Rồi đàn chim hụt hẫng ly huơng

Nghiêng cánh lặng nhìn trong gió suơng
Mơ một ngày góp tay dựng lại
bao niềm tin trên bến sông tương

Quốc Gia Nghĩa Tử một tên trường

Tan hàng! Nghe chất ngất đau thuơng
Trôi theo vận nước...bao cơn lốc
để trọn đời cứ mãi vấn vuơng

Quanh quẩn trong tim giấc miên trường

Có bóng Cô Thầy - giọng hiền lương
Bài học phủ ngàn mây diệu vợi
Câu khuyên trân trọng những tình thuơng

Năm mươi năm*..sinh tử vô thuờng

Kỷ niệm còn vang vọng muôn phương
Ngày tao phùng Quốc Gia Nghĩa Tử
Những muộn phiền tan theo khói huơng

Minh Phượng


*1963-2013: 50 Năm Thành Lập QGD QGNT

Comments