Phút Nhiệm Mầu


Như mắt thương yêu dõi bước nhau
theo ngàn mây trắng đến đời sau
Như suối cuốn trôi niềm tủi hận
khai sáng tin yêu: phút nhiệm mầu


Vang vẳng trong em tiếng kinh cầu
theo ngàn ưu ái thấm ân sâu
Công lao vun tưới tim non dại
Cô tỏa tình thương: phút nhiệm mầu


Cơm áo ..trôi ngày tháng lao đao
Dệt đời theo nhát chém hư hao
Bao nhiêu giấc mộng tan trong mộng
Vẫn sáng trong em: phút nhiệm mầu

TATC 2011

Minh Phượng


Comments