Ơn Thầy


Vầng trăng dịu tỏa sáng trời đêm
Vạn vật nhờ trăng bớt ưu phiền
Người người vui hưởng vầng trăng sáng
Trăng vẫn dịu dàng ngát hương đêm
 
Kiếp tằm nên lặng lẽ nhả tơ
Từng ngày, từng tháng lại từng giờ
Dệt nên cho đời bao gấm vóc
Kiếp tằm vẫn lẳng lặng nhả tơ
 
Người lái đò đưa khách qua sông
Mang theo bao hoài bão trong lòng
Rời bến khách đi không ngoảnh lại
Lái đò lại đón khách qua sông
 
 
Một ngày, những người khách năm xưa
Hội ngộ cùng nhau nơi bến đò
Thành đạt, phong trần… đầy đủ cả
Hẹn về tìm lại những ngày thơ
 
Người lái đò xưa giờ già lắm
Chân run run ra đón khách năm nào
Trí nhớ sau tháng ngày suy giảm
Nay dưng bỗng sáng chuyện ngày nao
 
Những khách cũ đem về từ muôn hướng
Bao thành công rực rỡ mọi sắc màu
Một niềm tôn kính xin dâng tặng
Ơn Thầy ghi khắc mãi ngàn sau…
 
Ánh Nguyệt
Stranded in the sea of you
Comments