Mùa Giáng Sinh 2011

Mùa Giáng sinh về khắp đó đây
Theo gió đông sang
vóc hao gầy
Theo nhóm sao soi - đêm tĩnh lặng
Thì thầm câu chúc-giọt mưa bay

Chúc thế nhân: thân ái lan tràn

Noi
gương Chúa /Phật-khắp trần gian...
Mong nhân loại biết thuơng muôn loại
Sưởi ấm bao lòng
- băng tuyết  tan!

Lơ lửng trên cao mảnh  trăng trong

Giây phút thiêng liêng ánh đạo đồng
Cất cao tiếng hát mang hy vọng
Bao nỗi ưu phiền: bỗng hư không...

Góp chút tin yêu- chút nguyện cầu

Cho ngàn ưu ái phủ đời nhau
Cho bao sân hận tan trong mộng
Trải rộng tuơng
thân -phút nhiệm mầu...

Minh Phượng

12/2011
http://www.jerrypippin.com/ChristmasWish.jpg

YouTube VideoComments