Niềm Vui Đại Hội

Niềm Vui Đại Hội


nương theo hạnh ngộ ven trời
trùng dương bốn bể dõi vời mắt trông
giang tay kết hợp muôn lòng
niềm vui đại hội nụ hồng gửi nhau
nghe qua trong thoáng nhiệm mầu
trường xưa vọng nhịp gõ sầu bay xa....

M.Phượng
1/2011

Niềm Vui Đại HộiVề đây từ bốn phương trời *
Ngập tràn nắng ấm, rạng ngời ngóng trông *
Biển khơi chẳng cách ngăn lòng
Quốc Gia Nghĩa Tử tâm đồng cùng nhau
Tóc xanh dù đã phai mầu
Bạn xưa, Thầy cũ, hòa câu ân tình ...

TN  (Q72)  1/2011

* Miền Nam Cali nắng ấm, nơi tổ chức ĐH QGNT 2011.

THƠ HỌAcùng nhau từ bốn phương trời
nhà Q họp mặt tuyệt vời đợi trông
mặt nhìn mặt, lòng dõi lòng
nỗi vui tràn trái tim hồng trao nhau
tình thân xưa chẳng phai mầu
bên nhau hạnh ngộ nỗi sầu bay xa

Kim Thanh(Q74)   1/2011
Comments