Những Lời Ru


trời đã sang đông, xua dáng thu ....
cho xám mây, trắng xóa mưa mù
mưa mắc giăng trùm con phố lạ
bâng khuâng chợt nhớ những lời ru

những lời ru xưa như lời thơ
cho ấm êm tâm thức xa mờ
khe khẽ  dịu dàng  đêm tĩnh lặng
dỗ dành con dại, dỗ cơn mơ...

dỗ cơn mơ... tiếng ru vấn vuơng
những thăng hoa , mơ ước đời thường
dẫu sóng cuốn đi ngàn huyễn mộng
vẫn vươn lên sau  thoáng sầu vương

thoáng sầu vương tan theo khói sương!
hun đúc tâm can những đoạn đường
vẫn nhớ lời ru đêm của mẹ
làm hành trang sưới ấm muôn phương

M.Phượng
̃7 tháng 12, 2012
Comments