Nhớ Thầy Cô ...TATC 2012

https://45129c3f-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tonghopquocgianghiatu/home/hinh-anh-hop-mat-2010/qgnt4_2_2006_11_TonghopScho.jpg?attachauth=ANoY7cqaPCQNZqT0kUYTeUlkdm3DFe-Py_0JhTcS8MxP8o9oV75OqMnkoKZekX7zaZ1s7FVKCw6zWSgvFKGXBzbwo2Z30KLIPfWxFiR3NykdwwHobhSb8PHPBaCIZ43sViER_kA8S0tIzT3znMP3wmghbH2AjVvUBBwDoMMWQhmpznRgIDbM03I3ASfee4uM2jdZvnQHrpu0oZ02zo2fuzCaARDhoZYK_UEx2CuoCvxouSm6pGI5aB_wNPygjlAOkpGpZumAKj5eO1t5WM1lNZdi1Q828E4OXhw9OwWgcEfRI1moXPSkfNg%3D&attredirects=0


Năm nào về lại thăm trường xưa
Trưa hè bóng đổ gió đong đưa
nhìn thang lầu cũ cho xao xuyến
nhớ Thầy Cô biết mấy cho vừa...

Trường vẫn còn đây, Thầy Cô đâu
lá rơi hiu hắt lá vương sầu
bao đời dâu bể theo năm tháng
Trưởng đổi tên rồi! nghe nhói đau...

Từng ấy lẩu mang bao nhớ thương
những thứ hai cờ bay sân trường
Tiếng Thầy nghiêm chỉnh thao thao giảng*
Tan học: theo Cô những đoạn đường!**

Gửi đến Thầy Cô khắp muôn nơi
Lòng kính yêu thuơng nhớ trong trời
Dù ở VN hay hải ngoại
công ơn khai sáng vẫn đầy vơi

37 năm trôi còn bao người
tình Thầy Cô giữ vẹn thắm tươi
cho hồn năm cũ không trăn trở...
dẫu ngủ yên cũng mỉm môi cười

*Tiếng thầy Hồ thuyết giảng dưới chân cờ
** Đi cùng đường về với cô Thanh Tâm ra bến xe lam

Minh Phượng
TATC 2012
Comments