Nguyện cầu cho Thầy Lê quan TấnSinh tử xưa nay vốn tánh không*
có đấy rồi không - thoáng bụi hồng
một sớm đi xa phiền não đoạn
góp chân tâm vào biển đại đồng

Nguyện cầu tiếp dẫn huơng linh Thầy
**
câu kinh tịnh độ chúng Phương Tây
bao trầm luân trong đời rũ bỏ
thanh thản an nhàn cưỡi hạc bay

Rồi cũng xong Thầy đã yên nằm
vui trong đời tình nghĩa bao năm
đám học sinh nay đầu đã bạc
vẫn nhớ thuơng chăm sóc ân cần

Mong người ở lại bớt ưu phiền
trong đời Thầy gieo rắt thiện duyên
chắc sẽ vui mai sau trở lại***
kiếp nhân sinh tự tại an nhiên ...

 
*Tuệ Trung Thuợng Sĩ


**Thầy Lê quan Tấn qua đời vào hồi 17h ngày 24-6-2012 tại Ấp 8 Xã Bàu Cạn Huyện Long Thành Đồng nai

** *trong kiếp sau
.

Minh Phượng
Comments