Nghiệm Khúc_ Khúc Ngu Ngơ ...

Nghiệm Khúc

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ buồn
Có phải mỗi lần nước mắt tuôn
Hay cả những khi đang cười giỡn
Ta vẫn mong... màn sân khấu buông!

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ cười
Có phải những lúc ta thật vui
Có phải những khi... răng khoe sắc
Hay cả những lần... nước mắt rơi...

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ tình
Có còn khi nó trộn hư vinh
Khi danh, lợi cuộn tròn trong trí não
Hay khi đối diện với chính mình...

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ lòng
Có thật bây giờ vẫn còn không
Sao biết lòng sung hay lòng vả
Miệng cười mà dạ vẫn trống không...

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ gần
Có phải mỗi lần thân cận thân
Hay chỉ cần nhìn vào ánh mắt
Ta biết... tri âm trong cõi trần...

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ đời

Từ ngày trong dạ Mẹ chơi vơi
Sắc –  không – không – sắc như nhau cả
Giã từ cũng chỉ hai tay xuôi...

Ta ngồi chiêm nghiệm một chữ khùng

Có phải trong đầu... não nhảy tung
Hay khi quá ngán lòng nhân thế
Ta khóc, ta cười giữa thinh không...


Nguyễn thị Ánh Nguyệt
 03/2011

Bài Họa của anh Thanh Nguyễn (PT, Q72)Khúc Ngu Ngơ ...


buồn cứ chợt về qua lối xưa
hai hàng lệ chảy cứ như đùa
rong rêu phủ kín con đường cũ
màn hạ rồi sao đời vẫn chưa!

cười có phải trong lòng thấy vui
hay là khô lệ chẳng còn rơi
ngày xưa bài hát ai từng viết
trong héo ngoài tươi mấy cuộc đời!!

tình có bao giờ đem bán rao
vầng trăng tròn khuyết tận trên cao
người thơ ngày trước còn đem bán
ai hỏi lợi danh đến cỡ nào!?

lòng đắng cay như chén rượu đầy?
hỏi người chưa cạn sao mà say!
ly cà phê nhỏ đen từng giọt
ừ nhỉ trong lòng ai có hay!?

gần đấy mà xa ... xa hóa gần
phải chăng chỉ tại chữ "tình thân"
"tri âm" ... bao kẻ trong thiên hạ
tìm mãi ... gặp chưa ... được mấy lần!??

đời cứ vẩn vơ chuyện có - không
sinh ra phiền não chứa trong lòng
oa oa tiếng khóc chào dương thế
tay trắng ... biết rồi ... vẫn ngóng trông!!!

khùng lại vui ... quên cả sự đời
tung hê hết cả ... chỉ trò chơi
lợi danh, tình nghĩa như canh bạc
khóc chán rồi ta sẽ lại cười ...


TN -Q72
Comments