Mưa chiều


Picture of a Rain man

Mưa chiều khu phố chông chênh
Bước chân đi vội ,cõi lòng xa xăm
Tình xưa bạn cũ quay về
Trong cơn chếnh chóang vần thơ chợt tìm
Niềm vui ta tỉnh cơn mê
Rồi trong phút chốc hiểu nhau nỗi niềm.....
Bạn ơi Trường cũ sao quên
Cho ta tìm lại tháng ngày mộng mơ.
 
Thanh Saigon ( 7-2012)
 
Comments