Mỗi sáng
Mỗi sáng xin gửi ra câu chào
chẳng mong chi nhiều chỉ để trao
chút lòng trân quý từng giây phút
hiện hữu trong đời dẫu lao đao

Đời còn nhiều đi
ều cho yêu thuơng
để quên đi bao nỗi đoạn trường
để thấy ngày còn tươi đẹp lắm
và niềm tin sáng tỏ ánh dương

Đây đó thiên nhiên vẫn nhiệm mầu
những thâm tình ẩn hiện nông sâu
bên cuộc đời có không, luân chuyển
giữ vẹn lòng.. trong cuộc bể dâu

M.Phượng
10/20/2012
Comments