Mẹ Về...*
Mẹ Về...*

Mẹ về bên thoáng hương bay
Vọng lời hát cũ
** phủ đầy thương yêu
Theo cơn gió thổi trong chiều
Vàng sân lá rụng ít nhiều th
ương đau
Vẩn vơ trong tiếng kinh cầu
Vòng sinh tử biệt sắc mầu hư không
Bây giờ Mẹ bước thong dong
Tơ tằm thôi nhả tấc lòng thảnh thơi

Minh Phượng
1/2012

*
Mẹ anh PT Việt
**
Cụ  rất thích hát


Photobucket
Michael Huynh (Huynh_Cali) wants to share an album on Photobucket with you! View now

Check out this album on Photobucket!


If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser: http://s577.photobucket.com/albums/ss216/Huynh_Cali/Pho-Viet Mother Funeral/?albumview=slideshow&track=share_email_album_view_click
 
Comments