Đặc San Tri Ân Thầy Cô 2011ĐS này được thực hiện bởi QVN và đã được Anh Lân (KT) lưu vào calameo để cho dễ đọc
 
Xin trân trọng cảm ơn BBT của ĐS TATC 2011


Xin bấm vào cái link sau đây xem / download  đặc san.


http://en.calameo.com/read/00021463347700481cd2d
Comments