Đây đó


dew26.jpg

Đây đó ... cõi vô thuờng
hạnh phúc ấy: giọt sương
từng phút giây hiện hữu
cho trải lòng mến thuơng

http://qigongjournal.com/wp-content/uploads/2012/06/qigong-journal.jpg
Sáng tĩnh tọa... thở, thiền
mong tự tại an nhiên
quán tâm: chưa thanh tịnh!
niềm ray rứt không yên
Rivers wallpapers

Chúng sinh... cuộc tỉnh mê
khao khát bên ê chề
dòng sông nao đưa đẩy
ra đi  cũng lại về

Kỷ niệm... bao tháng năm
thương nhớ ... những u trầm
dần phai theo sương khói
ngày xưa... giờ xa xăm

clouds in blue sky

Đời sống đây.. phù vân
trong suốt đoạn đường trần
buồn vui theo cơn mộng
theo miệng, ý, tâm, thân

2560x1600 Fresh Green leaves Wallpapers - 2560x1600 Green Leaves photo - Spring Leaves Photos6


Dẫu nguyện ước chưa thành
nắng vẫn xuyên lá xanh
rơi đôi dòng lệ mặn
vẫn yêu đời mong manh

M.Phượng

Aug 4, 2012
Comments