Cù Lao PhốCù lao ẩn mình sau rừng nhớ
Hàng dầu lẩn khuất mái nhà sàn
Tàng cây mướt ngọc ru theo gió
Lấp lánh dòng xanh sóng lăn tăn

Tam bản thuyền đơn ai thả lưới
Một trời thế sự chợt buông xuôl
Lục bình tẻ nhánh trôi đơn lẻ
Cánh cò trắng thoáng cuối bờ doi


                Levanthe 3/2014
Comments