À ơi...mây xám phủ ngang trời
sóng bạc dần lên khơi
vầng trăng rưng rưng đợi
tĩnh lặng trùm muôn nơi

thinh không ơi dịu vợi
thời gian à vẫn trôi
tình Q ơi.. mong mỏi!
nỗi nhớ à...chưa vơi!

niềm tin tỏa sáng ngời
mặc sóng vỗ chơi vơi
mặc mây đen nghẽn lối
vọng mãi tình à ơi ...

M.Phượng
Comments