Cảm nghĩ của Diu Hiền khi gặp lại bạn

Note: Trong thư của Dịu Hiền gởi cho Lâm,  có một đoạn văn mà Dịu Hiền đã thổ lộ tâm sự với tất cả tấm lòng trìu mến và nỗi xúc động khi bất ngờ gặp gỡ Phượng và Hòa tại nơi làm việc.  Bạn Dịu Hiền đã đồng ý  cho BBT được trích đoạn văn này (ngày 18.07.2010 )

....Hiền rất nhớ thầy cô và các bạn cũ nhưng có lẽ do cuộc mưu sinh, thầy bạn tứ tán. Hiền không liên lạc được bất cứ ai. Kỷ niệm thưở học trò chỉ còn trong tâm tưởng. Thế rồi cách đây mấy ngày,  Phượng và Hòa tìm gặp Hiền, xúc động không sao diễn tả được! Quả là trái đất tròn, trời không phụ lòng người, Hiền đã bắt được liên lạc với các bạn. Mừng lắm Lâm ơi! Hiền với Phượng ôm nhau mà nước mắt cứ chảy dài.
Hiền cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ đến Hiền....
Comments