9. Lượm Lặt‎ > ‎

Tỉnh Ngôn


YouTube Video


.."người mà không thể khống chế ham muốn tự nhiên của hình thể vật lý thì họ khó có điều kiện nâng cao đời sống tâm linh.”...

 

...“Nếu chúng ta nếm được niềm vui của sự thực tập ở trong đạo thì không thể có bất cứ một niềm vui gì của trần thế dù nhỏ có thể làm xao động tâm thức của mình cả”...

 

...“Tâm hồn chúng ta mà trống trải cô liêu thì có nhu yếu tìm các thú vui để lấp cho đầy, còn nếu đời sống của chúng ta đã tràn đầy niềm vui thì đâu cần tìm tới những tìm tới những thú vui tạm bợ bên ngoài.”...

 

...“Từ bên trong niềm vui có mặt thì dù có liệng ta vào đời sống nhộn nhịp của thế nhân, ta cũng là người vượt lên trên những lượn sóng đọa đày, dục lạc, không thể chìm đắm vào đó được.”..

 

Trích trong “ Tham đắm các dục

 ___________________________________________________________________________________________

 http://i49.photobucket.com/albums/f254/pvo369/nature%20photos/nature36.jpg

 

“....Căn bản của sự thực tập là khi ta muốn làm một việc gì, hãy huân tập từng ngày khả năng nhận diện ý niệm sinh khởi của ta. Nếu là những ý niệm thiện đem lại hạnh phúc cho mình và cho người thì ta cho nó sinh khởi. Và những ý niệm nào sinh khởi theo hướng tiêu cực thì ta phải nhìn rõ và khéo lọai trừ”

 

“...Nỗi niềm hạnh phúc hay bất hạnh, khổ đau hay lạc thú, tất cả đều do cách hành xử của  ta. Cho nên, ta phải mời gọi ý thức thiện lành của ta sinh khởi”.

 

“...Chúng ta hãy hứa với lòng dù bất cứ ở hòan cảnh nào, mọi nơi mọi lúc, mỗi phút giây của đời sống, lúc nào ta cũng phải quay trở lại để tự làm chủ mình, lúc nào cũng sống trong sự nhận biết”.

 

Trích trong Thận trọng với ý thức

___________________________________________________________________________________________

“Nếu ta làm cho năng lượng tích cực phát triển thì năng lượng tiêu cực sẽ tàn héo, tiêu mòn”.

 

“...Khi thiện nghiệp trong tâm thức ta lớn, đầy yêu thương hài hòa thì dù sống ở bất cứ nơi đâu đều tạo được không gian, môi trường đó theo thiện nghiệp của mình. Dù ta ở giữa chốn lao xao náo nhiệt thì năng lượng thiện nghiệp của mình vẫn có tác dụng chuyển hóa những người chung quanh”.

 

“...Chúng ta đừng lo sợ, băn khoăn mà hãy chăm sóc cuộc đời mình. Hãy lo chuyển hóa làm cho năng lượng thiện lành có mặt mãi mãi trong tự thân. Hãy có niềm tin rất vững vào sự chuyển hóa của mình.

 

“...Tắt được sóng thức lao xao, rủ sạch chấp thủ ngũ uẩn thì tất cả nghiệp chướng lâu đời của quá khứ cũng tiêu trừ, huống hồ những lỗi lầm nhỏ. Đây chính là điều quay về làm mới thân tâm. Làm mới thân tâm có công năng tuyệt vời làm cho ta mới lại, trẻ lại. Làm cho ta vươn vai trỗi dậy từ khối dĩ vãng u ám, đau thương và sẽ đứng lên như một thiên thần”.

 

“...Chúng ta hơn nhau nhờ biết gột rửa thân tâm hiền thiện, nâng cấp đời sống tâm linh. Khi đời sống tâm linh được nâng cao, có mặt sự hiền thiện thì cuộc đời của người ấy sẽ bước những bước đi lên tươi sáng và rực rỡ”.

 

Trích trong “Làm mới thân tâm”

 

__________________________________________________________________________________________

“Hằng ngày chúng ta phải đối diện với biết bao người,với biết bao điều khó chịu đáng ghét nhưng họ hay ta cũng đang là chúng sanh tội nghiệp như nhau,cũng lao xao trên con đường tử sinh dài mờ mịt rồi cũng ra đi không biết lúc nào….”

 

“  Hãy nuôi dưỡng và trải lòng từ bi lớn rộng để có thể nhìn được mọi người bằng cái nhìn thương yêu và kính trọng! ”

                                                          

Trích trong “Tu Hạnh Nhẫn Nhục ”

 

__________________________________________________________________________________________

 

“ Pháp thực tập của chúng ta là phải mời gọi năng lượng chánh niệm liên tục

 

“Mặc dầu bên ngòai ta đi đứng nói cười đằm thắm nhẹ nhàng nhưng bên trong bản chất phải rất hùng”

 

“ Để thể nhận được đạo lý và đạt đến chỗ vô sinh bất diệt đòi hỏi khả năng tu tập để có thể chuyển đổi hoàn toàn dòng năng lượng được gọi là dục thành một niềm khao khát tu tập,để chánh niệm dâng tràn mới có thể hoàn thành sinh mạng mới,chứng được quả an lạc”.


Trích trongLy Dục Tịch Tĩnh 


_________________________________________________________________________________________


“ Không có nỗi khổ nào không phát sinh từ sự chấp thủ năm uẩn của ta là ta……nên ta buồn, ta giận, ta ghét,ta thương, ta nổi ta chìm theo dòng sông năm uẩn”

 

“ Bản chất năm uẩn của ta vốn chưa bao giờ ký một hợp đồng trung kiên với ta,huống hồ là năm uẩn của người kia,chắc chắn như vậy thôi!! ”

 

“Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào rồi cũng đến và đi, cũng sinh và diệt. Nhận biết được điều này rồi thì điều thứ nhất là mình xả ly được những cái cố chấp về đời sống của mình, mình sẽ nhẹ tênh trước sự đổi thay của sắc thọ tưởng hành thức, điều thứ hai là mình biết trân quý đời sống của mình,mình nhận biết rằng mình đang có trong tay đủ điều kiện để tu tập”.

 

“ Năm uẩn này không phải là ta. Cái thật nhất của ta là sự nhận biết của tâm Phật bất động!”

 

Trích trong “ Chìm Trong Cơn Lũ 1”


__________________________________________________________________________________________

"...Ta vốn là tâm thể rỗng lặng, không có hạt mầm sinh diệt nào trong đó cả. Nó tịch nhiên bất động, phẳng, chiếu, hiện tiền, rạng rỡ..."

 

"...Hãy an trú nơi vùng năng lượng của sự nhận biết..."

 

"...Mình đang ở trong mộng, , mộng của một đời người bảy mươi năm. Hình hài ta, đời sống ta, những cái ta đang thọ dụng, toàn là mộng mị..."

 

"...Con đường phương tiện là con đường dạy cho các vị có được niềm vui trong giấc mộng. Con đường cắt hết phương tiện, đạt thẳng vào tâm Phật bất sinh là con đường dạy cho mình tỉnh mộng..."

 

"...Vô thường sinh diệt đang có mặt nơi anh, nơi hình hài, nơi vui buồn, mọi sự suy nghĩ thầm thì của anh..."


"...Dùng sinh diệt này để loại trừ sinh diệt kia cho nên vẫn còn là tầng cạn của sự tu tập.."

 

"...Sát na là thời gian không có qúa khứ, không có tương lai, triệt tiêu cả hiện tại luôn, bật sáng ngay bây giờ và ở đây..."

 

Trích trong "Chứng Đạo Ca 22"

 _______________________________________________________________________________________


"....Đừng bắt chước ai, đừng đua đòi ai, hãy bằng lòng với đời sống chính mình, thì ngay nơi đó, các vị đã thể nhận một phần thực tướng của cuộc sống này. Thực tướng của cuộc sống là trôi chảy nhiệm màu, miên man, bất tuyệt và bình đẳng, nhất
nhất như nhau...

Trích trong "Đường Vào Biển Tuệ 2
____________________________________________________________________________________


"Phải thương yêu kính trọng mọi người, dù nhỏ hay lớn. Đây là điều ta nên tâm niệm và hành xử để có được phước lành cho chính bản thân mình".Trích trong " Kinh Phổ Môn" qua cái nhìn Thiền quán

________________________________________________________________________________________

 

"Khi nhận thức tất cả mọi thứ trước mắt là vô thường là ta lìa được chấp trước bên ngoài. Quay lại, chúng ta nhận được thân này là vô thường là lìa đuợc chấp trước bên trong. Đi sâu hơn nơi thân, là cảm thọ cũng là loại vô thường sinh diệt.

 

Và đi vào tầng sâu thẳm hơn nữa của tâm thức là những tiếng thì thầm cũng là loại vô thường ...

 

Tất cả những vô thuờng nầy đều có mặt trên Tự Thể Niết Bàn, tức là có mặt trên biển tâm thanh tịnh của chúng ta ..."

 

Kinh 42 Chương

__________________________________________________________________________________________

 

"Khi tâm ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, mà dừng trụ lại đây, sáng rỡ nhận biết trong giờ phút nầy thì đâu không phải là Bản lai diện mục của chính chúng ta đã biểu hiện..."

 

Kinh 42 Chương - trang 74

 

Comments