9. Lượm Lặt‎ > ‎

Hợp xướng Truyện Kiều (Toàn Tập)

Trích Hợp xướng Truyện Kiều, Thơ: Đại Thi hào NGUYỄN DU, Âm Nhạc: VŨ ĐÌNH ÂN, Cố vấn nghệ thuật Giáo sư Nhạc sĩ CA LÊ THUẦN, Biểu diễn Ban hợp xướng Thạch Đà và Suối Việt, Nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh, Ca sĩ Hoài Phương, Nhóm Mặt trời mới, Vũ Đoàn Phương Việt, Điều khiển chương I & III: Nhạc sĩ Nguyễn Bách, Điều khiển chương II: Tác giả, Nhạc sĩ Vũ Đình Ân; PHƯƠNG NAM PHIM phát hành.

 

Chương 1: A. Giới thiệu gia thế và tài sắc nàng Kiều

YouTube VideoChương 1: B. Nàng Kiều gặp Kim Trọng

YouTube VideoChương 1: C. Nàng Kiều đính ước cùng Kim Trọng

YouTube VideoChương 2: A. Nàng Kiều bán mình chuộc cha

YouTube VideoChương 2: B1. Nàng Kiều gặp Mã Giám Sinh

YouTube VideoChương 2: B2. bị Sở Khanh lừa, C. gặp Thúc Loan, bị Hoạn Thư đày đọa

YouTube Video


Chương 2: D. Nàng Kiều gặp Giác Duyên sư trưởng

YouTube VideoChương 2: E (1) Nàng Kiều vào lầu xanh lần thứ hai

YouTube VideoChương 2: E (2) Nàng Kiều gặp Từ Hải

YouTube Video
Chương 2: F.Nàng Kiều gặp quan Hồ Tôn Hiến

YouTube VideoChương 2: G. Nàng Kiều nương nhờ cửa Phật

YouTube VideoChương 3: Tình chị duyên em ---- (hết)

YouTube Video


...Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lấy trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng trong ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài....


Đại Thi hào NGUYỄN DU
Comments