9. Lượm Lặt‎ > ‎

Chuyển dạng tiếng Việt

(Trích từ email của anh Minh Võ (KT),  ngày 16/8/2011, dd gdQGNT)

"Tôi gởi lại trang web này ,hy vọng giúp ACE chuyển dạng tiếng Việt,đôi khi mình không quen đọc dạng VIQR ( Vietnet ) mình có thể dùng trang này copy và paste vào xong chuyển qua unicode hay ngược lại ,hay có những email đôi khi không đọc được vì bị chuyển qua tiếng Á Rập ACE có thể dùng trang này để chuyển lại unicode..."


Mời quý anh chị xem cái thí dụ của câu viết trên từ VIQR đổi sang unicode như sau :

1) thư được gửi đến như vầy (khó đọc cho ACE quen dùng unicode ):

         To^i go+?i la.i trang web na`y ,hy vo.ng giu'p ACE chuye^?n da.ng tie^'ng Vie^.t,ddo^i khi    mi`nh kho^ng quen ddo.c da.ng VIQR ( Vietnet ) mi`nh co' the^? du`ng trang na`y
copy va` paste va`o xong chuye^?n qua unicode hay ngu+o+.c la.i ,hay co' nhu+~ng email ddo^i khi kho^ng ddo.c ddu+o+.c vi` bi. chuye^?n qua tie^'ng A' Ra^.p,
ACE co' the^? du`ng trang na`y dde^? chuye^?n la.i unicode,

2) Để chuyển dạng chữ qua unicode, ACE copy phần chữ trên

3) Xong, ACE bấm vào webiste sau đây, thì sẽ thấy cái ô trắng của khung hình chuyển dạng chữ như vầy

http://convert.holvn.org/:


4) ACE paste(dán) những câu cần được hoán chuyển vào khung, nó sẽ hiện ra như sau

5) ACE lựa cách chuyển dạng bằng cách chọn mã đang dùng (bấm vào mũi tên để có nhiều các chọn), và chọn mã đổi sang(cũng dùng mũi tên). Ví du như trong trường hơp này, chúng ta muốn đổi mã đang dùng từ VIQR đổi sang unicode. Sau đó ACE highlight những câu muốn chuyển, xong bấm nút đổi sang, thì các ACE sẽ có dạng chữ mới như sau đây:


Và ngược lại, nếu quý ACE muốn đổi từ dạng unicode qua VIQR hay bất cứ dạng nào khác thì cũng theo các chỉ dẫn trên nhưng chọn dạng chữ cho đúng với sở thích mình.


VỀ CÁCH ĐÁNH DẤU CHỮ VIỆT THÌ CÓ NHIỀU CÁCH NHƯ SAU:

Dạng chữ thông dụng nhất hiện nay có lẽ là unicode, xin quý anh chị xem cách dùng theo cái link sau đây :
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/

Và Cách gõ chữ Việt với VietUni thì theo như sau :

http://convert.holvn.org/helpontyping.html


Minh Phượng  ghi soạn
Comments