9. Lượm Lặt‎ > ‎

12 hoa hồng


I'm sending Dozen Roses to you.
It's because you're Special Person.
The first rose for Beauty.
A second rose for Family.
The third rose for Friendship.
The fourth rose for Happiness.
The fifth rose for Healthy Life.
The sixth rose for Honesty.
The seventh rose for Knowledge.
The eighth rose for Love.
The ninth rose for Lucky.
The tenth rose for Peace.
The eleventh rose for Success.
The last rose for a Wealth.


Once you receive this message,
please pass it on to your family and friends,
so they can share the happiness...
 
Xin gi đến bn bó hng này
Vì bn là người đc bit.
Đóa th nht tượng trưng cho s dim tuyt
Đóa th nhì tượng trưng cho gia đình
Đóa th ba tượng trưng cho tình bn
Đóa th tư tượng trưng cho hnh phúc
Đóa th nămtượng trưng cho s sng khe
Đóa th sáu tượng trưng cho s thành tht
Đóa th by tượng trưng cho kiến thc
Đóa th tám tượng trưng cho tình yêu
Đóa th chín tượng trưng cho s may mn
Đóa th mười tượng trưng cho hòa bình
Đóa th mười mt tượng trưng cho s thành công
Đóa cui cùng tượng trưng cho s giàu có.
 
Khi nhn được nhng câu chúc này
Xin gi đến gia đình và bn bè ca bn.
Đ mi người cùng chung hung nim hnh phúc
 
Minh Phượng sưu tm
Comments