Liên lạc_ Contact us

Nhóm cựu học sinh THQGNT rất thiết tha mong mỏi nhận được những bài thơ truyện, bình luận,  nghiên cứu, cùng những ý kiến bổ túc, phê bình xây dựng từ quý thầy cô kính ái cùng các ACE Q để trang của QTH ngày càng phong phú hơn. Nếu có thể xin quý thầy cô  và quý ACE  vui lòng thông tin, thư từ đến THQGNT theo email dưới đây:

tonghopqgnt@gmail.com
Showing 0 items
New Column
Sort 
 
New Column
Showing 0 items
Comments