1a. NgỏTrang Tổng Hợp
Quốc Gia Nghĩa Tử được lập ra với mục đích hết sức khiêm nhường là để cho các bạn Tổng Hợp QGNT đang cư ngụ khắp nơi trên thế giới có thể liên lạc, thông tin và chia sẻ những kỷ niệm vui buồn xưa, nay với tấm chân tình kết tinh từ những ngày cùng được cắp sách đến ngôi trường nhỏ bé nhưng ăm ắp tình thầy trò, bè bạn.

Thầy Trần Ngọc Hồ, cô ...???, cô Ngọc Nga, cô Nguyễn Thị Hiếu photo qgnt4_2_2006_11_TonghopScho.jpg
Thầy Hiệu Trưởng Trần Ngọc Hồ, Cô Châu thị Minh Kim, cô  Nguyễn Ngọc Nga, cô Nguyễn Thị Hiếu

Hiệu Đoàn Ca  trường Tổng Hợp QGNT

Trường TH QGNT hát câu ca yêu đời
Trường TH QGNT ta cùng tiến lên
Tôi là nữ sinh, học may học vá
sao cho êm ấm gia đình
Tôi là nam sinh canh nông ta quyết
đắp xây căn nhà Việt Nam
Trường TH QGNT hát câu ca yêu đời
Trường TH QGNT ta cùng tiến lên
tôi là nữ sinh, làm cơm làm bánh
chăm lo kinh tế gia đình
tôi là nam sinh, doanh thương ta quyết
đấu tranh cho người VN
Trường TH QGNT hát câu ca yêu đời
Trường TH QGNT ta cùng tiến lên...

Sáng tác bởi Thầy Phạm NghệComments