Chân Dung Trò (HS) Tổng Hợp

Đây là chân dung cập nhật của một số các cựu HS Tổng Hợp QGNT đang cư ngụ khắp nơi trên thế giới, với sự đồng ý của các bạn. Có một số các bạn tuy không có mặt trên trang này nhưng đã liên lạc được... . Nếu quý độc giả muốn liên lạc trực tiếp với từng cá nhân xin gửi thư giới thiệu về
 
pvo369@yahoo.com

Các Bạn Tổng Hợp

 Vũ Trung Lễ(L9-75)

 Nguyễn Thành Lâm (L10-75) 
     Trưởng BĐD 74-75
và trưởng nữ Nguyễn Kiều Trang
 Lý thị Hồng Anh (L7-75)

   Huỳnh Hữu Phưóc (L9-75)

  Trần Nguyên Thanh(L9-75)
 Nguyễn Thanh Hà (L7-75)

 Huỳnh Minh Trí(L6-75)

 Võ Thị Minh Phượng (L9-75)
 photo 4ce00710-00e0-47d9-87d5-d6dda126da36_zps34670df7.jpg
Nguyễn Ngọc Thanh Tú (L6-75)
 Nguyễn Đăng Thái (L9-75)

 Lê thị Bích Liên (L9-75)

 photo bichlien_zps9d01d862.jpg
 Nguyn th Thu Hng  (L7-75)

 photo photo_zps3287e80c.jpg
Nguyn th Ánh Nguyt (L7-75) 
  Bùi thị Kim Thanh(L9-75)

 Đặng thị Sơn (L9-75) Lê thị Dịu Hiền (L10-75)


Lã thị Bích Hạnh (L10-75)


Phạm Duy Linh (L8-75) Vũ thị Thanh Hà (L9-75)

Nguyễn Ngọc Thùy Trang (L7-75)
 Nguyễn văn Phú (L10-75)


 Trịnh Minh Thịnh (L7-75)


Nguyễn văn Vinh(L9-75)


    Lê văn Dũng(L8-75)


Trần Quang Chiểu, (L8-75)

  Phạm Minh Tuấn  (L9-75)

 photo IMG_0128_zps4821f635.jpg
  Đinh Kim Sơn (L9-75)

 photo 41d65604-b5e1-4a68-aa84-8fe3a3bae696_zpsc394da3f.jpg
 Vũ Quang Huy (L7-75)


 Trần Đắc Hùng,(L7-75)


Lý Minh Tòng (L6-75)
Nguyễn Trọng Nghĩa, (L6-75)
 Nguyễn thị Thanh Tuyền (L7-75)
 Đinh Xuân Thao (L9-75)

  photo 10cdc588-1d13-4b3a-876e-71c0862e510c_zps1f72e11a.jpg
Diệp thị Kim Hoàng(L9-75)
  photo KimHoang_zps8dd97ded.jpg
Trần thị Kim Oanh (L9-75)

 photo KimOanh_zps4fffc987.jpg
 Nguyễn Bảo (L7-75)
  photo image_zps99db8a94.jpg
  Ông Vĩnh Trường (L8-75)

 photo OVT_zps3639052f.jpg