Chân Dung Thầy Cô Tổng Hợp

Đây là chân dung cập nhật của một số quý thầy cô Tổng Hợp QGNT đang cư ngụ khắp nơi trên thế giới. Nếu quý độc giả muốn liên lạc trực tiếp với từng cá nhân xin gửi thư giới thiệu về

pvo369@yahoo.com Thầy Trần Ngọc Hồ
 


Thy Nguyn Đc Qung
 
Cô Hoàng thị Lộc
  
Cô NguyễnNgọc Nga    

Cô Hoàng Mai Dung
 
Cô Phan thị Lâm Tuyền

Thầy Phạm Nghệ
Cô Châu thị Minh Kim
T
hầy Ôn Tấn Lượng
Cô Nguyễn thị Kim Liên
Cô Ngụy Muội
CoNgocNu.jpg
Cô Hồ thị Ngọc Nữ
  photo 6d334f40-6f22-44a4-a7d9-89295626ce6e_zps4eadc3ae.jpg
Cô Trần thị Chương
 photo c9399172-f8cb-4e93-9fd4-ff9bbe08af5d_zpse545b629.jpg        Cô Lê tḥị Hoà
  photo d74e27bb-5975-4d8a-968d-1f51173d7fba_zps6a865d4e.jpg
Cô Nguyễn Công An
 


Comments