.‎ > ‎

ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

http://www.animated-gifs.eu/kitchen-water/0004.gif

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 Τρέχει, τρέχει, τρέχει …το νερό!


http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Γνωριμία με το τους υδάτινους πόρους, σύνδεση της χρησιμότητας του νερού στην καθημερινή

μας ζωή και συνειδητοποίησης του κινδύνου μόλυνσης , έλλειψης και κατασπατάλησης των πόρων.

http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ü  Ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη σωστή χρήση των υδάτινων πόρων.

ü  Επαφή με την εποχιακή χρησιμότητα του νερού και σύνδεση με την «παράδοση».

ü  Δημιουργία έκφρασης λόγου και παραστατικότητας με θέμα «Το νερό» μέσω της Γλώσσας

και της Αισθητικής Αγωγής.

ü  Ομαδοποίηση μέσω της δημιουργίας .


http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Ø  Πώς φτάνει το νερό σε μας: ♦ Αναζήτηση στο διαδίκτυο και

♦ Συλλογή πληροφοριακού υλικού και

Παρουσίαση α) Υδραγωγεία β)Φράγματα γ)πηγές, πηγάδια κά

Ø  Πώς γεμίζουν οι υδάτινοι πόροι Παρουσίαση «Ο κύκλος του νερού»Αφίσα

  Πώς φαντάζει το «υδάτινο στοιχείο» Φύλλο Εργασίας –΄Ερευνα γύρω

από την «Λαϊκή Παράδοση και τη Μυθολογία(Καθημερινές εκφράσεις, παροιμίες έθιμα για το νερό) Αφίσα Παρουσίαση –αναφορά στα επαγγέλματα που σχετίζονται με το νερό

Ø  Επισήμανση της «ορθής χρήσης» του νερού με έμφαση στο πρόβλημα

έλλειψης του νερού με

  Ανάγνωση παραμυθιών

Καταιγισμός ιδεών ♦ Φύλλο εργασίας : Χωρίς …νερό!

Αφίσες : Ομαδική και ατομική

Δημιουργία λεζάντας για την εξοικονόμηση του νερού

Κατασκευή παραμυθιού  ανά ομάδες εργασίας

♦ Δραματοποίηση  -«Περπερούνα»  και «Μπαρμπαρούσα»

♦ Δημιουργία περιπτέρου ♦

Ανάρτηση στο blog της τάξης. https://sites.google.com/site/toneroneraki/)


http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

5.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (2-6 μήνες):   3 μήνες 


http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Φράγμα του Μαραθώνα

Δημαρχείο


http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  (ΦΟΡΕΙΣ –  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ)

Σύλλογος Γονέων της Τάξης


http://www.animated-gifs.eu/meteo-rain/0005.gif

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / ΕΘΝΙΚΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ) ΔΙΚΤΥΑ

ΕΥΔΑΠ