Konkret innhold

VIL DU VITE KONKRET INNHOLD?


Del 1: Hva har skjedd (En kort historisk oppsummering, inkludert en historie så spennende som en krim. Hvordan en overmodig mann risikerte fengsel ved å smugle ut de hemmelige papirene som avslørte Big Tobacco.)

Del 2: Norsk ”ytringsfrihet”. Om forfatterens møte med ytringsUfriheten.

Del 3: Hvor farlig er den passive røyken for voksne, barn, gravide, dyr? Tobakksindustrien betaler for ”falsk forskning”. Er røykestasjoner inne en løsning?

Del 4: Hvilke farlige stoffer tilsetter industrien tobakken?

Del 5: Hva er tredjehåndsrøyk?

Del 6: Hvem påvirker barna sterkest til å bli røykere?

Del 7: Tredje verden- de nye tobakksmarkedene.

Del 8: Er snus en nikotinskurk eller bedre enn sigaretter? Kan du bli syk av snus? Råd hvis du vil skilles fra snusen.

Del 9: Etter den spennende Minnesota-rettssaken ble Big Tobacco tvunget til å offentliggjøre 35 millioner hemmelige dokumentsider. Disse avslører

deres strategier, ikke minst hvordan de planla å verve barn som røykere. Joner har oversatt noe av dette til norsk.. Du finner det i dette kapitlet i boken.