"Big Tobacco" har sagt

(Sammenligne det under med det som dommerne har uttalt i norske rettssaker. Disse finner du i del 9, kapitlet om rettssaker.)

Om unge som målgruppe

Tobakksindustrien hevder at de er motstandere av ungdomsrøyking. Deres egentlige syn er dette:

…”For å legge til rette for at førstegangsrøykeren vil tolerere ubehaget, må vi vekke et psykologisk motiv. Å røyke sigaretter en symbolsk handling for begynneren. Jeg er ikke lenger mors lille barn, jeg er tøff, jeg er en eventyrer, jeg er ikke noe A-4 menneske”…Etter hvert som den psykologiske symbolkraften minsker, vil den kjemiske effekten overta og opprettholde vanen” (244) (Philip Morris, 1969)

Barna var vår målgruppe, og jeg sa en gang at det var uetisk og kanskje ulovlig. Men jeg ble fortalt at det var dette som var bedriftens politikk”…(Terrence Sullivan, salgsrepresentant for Reynolds.

En spurte hvor langt ned i alder man kunne gå,11-13 åringer eller enda yngre?…Svaret var: ’They got lips? We want them” (250), R.J.Reynolds 1990

…”Vi røyker ikke skitten, vi bare selger den. Retten til å røyke reserverer vi til de unge, de fattige…(Se kapittel 2 i ”Århundrets bedrag)

Om avhengighet

I en amerikansk kongresshøring I 1994 sa sjefene i de syv største tobakkselskapene i USA under ed: ”Jeg tror ikke at nikotin skaper avhengighet”(22)

Innad sa de i hemmelighet: ”Nikotin skaper avhengighet. Vi er derfor i et marked hvor vi selger nikotin- en droge som skaper avhengighet”(6), Brown & Williamsson 1963

BAT burde lære å se på seg selv som et selskap som selger droger, mer enn et tobakksselskap”(9), British American Tobacco BAT 1980.

…”Det er sagt at sigarettrøyking skaper mest avhengighet og at nikotin er den drogen som skaper størst…Det er klart at et stort antall mennesker vil fortsette å røyke fordi de ikke er i stand til å slutte. Hvis de kunne, ville de sluttet” (19), BAT 1980.

…”Vi kan ikke forsvare fortsatt røyking som et ’fritt valg’ hvis personen er avhengig”… (17), Tobacco Institute, 1980.

…”Vi kan regulerganske presist, nivået av nikotin og sukker til det nivå ledelsen måtte ønske”(16), BAT 1963.

Om reklame

…”Problemet er, hvordan selger man død? Hvordan selger du gift som dreper 350 000 mennesker i året, 1000 pr dag? Du gjør det med store, åpne vidder, fjell, sjø som slår mot strender. Du gjør det med unge, friske mennesker”(29) En tidligere PR-konsulent for tobakksindustrien.


Numrene refererer til dokumentnummer. Flere sitater finner du på http://www.bat.library.ucsf.edu/