บทเรียนออนไลน์ Microsoft Powerpoint 2010

การใช้งาน Microsoft Powerpoint 2010


4. การปรับย่อ-ขยายหน้าจอใน PowerPoint 2010


5. การลบแผ่นสไลด์ใน PowerPoint 2010


6. การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2010


7. การกำหนดชุดรูปแบบ Theme และการปรับเปลี่ยนสี Theme ใน PowerPoint 2010


8. การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ใน PowerPoint 2010


9. การพิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010


10. การปรับแต่งและการเพิ่มลูกเล่นให้กล่องข้อความใน PowerPoint 2010


11. การกำหนดสไตล์ให้กับตัวอักษรใน PowerPoint 2010


12. การแทรกรูปภาพลงไปในตัวอักษร PowerPoint 2010


13. การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์ของ PowerPoint 2010


14. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพใน PowerPoint 2010


15. การปรับสีภาพและการปรับภาพให้สว่างใน PowerPoint 2010


16. การปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษให้กับภาพ PowerPoint 2010


17. การ Crop ภาพใน PowerPoint 2010


18. การจัดทิศทางการวางภาพใน PowerPoint 2010


19. การแทรกรูปวาดลงในสไลด์ของ PowerPoint 2010


20. การปรับเปลี่ยนสีและการใส่เอฟเฟ็กต์ให้รูปวาดใน PowerPoint 2010


21. การแทรกตารางข้อมูลและการปรับแต่งสีสันตารางใน PowerPoint 2010


22. การสร้างและการเปลี่ยนสีแผนผัง ใน PowerPoint 2010


23. การใส่สไตล์ให้กับแผนผังใน PowerPoint 2010


24. การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010


25. การกำหนดระดับเสียงที่ใส่ลงไปในสไลด์ การบันทึกและการลบเสียง  ใน PowerPoint 2010


26. การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปและใส่เอฟเฟ็กต์ลูกเล่นให้กับข้อความใน PowerPoint 2010


27. การกำหนดเวลาการแสดงเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010


28. การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint 2010


29. การใส่เสียงในการแสดงเอฟเฟ็กต์ PowerPoint 2010


30. การเรียงลำดับและการยกเลิกเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010


31. การตั้งค่าเวลาการแสดงสไลด์ใน PowerPoint 2010


32. การสร้าง Action Button ใน PowerPoint 2010


33. การบันทึกไฟล์ให้เปิดได้กับเครื่องที่ไม่มี PowerPoint


34. การเริ่มต้นแสดงงานนำเสนอใน PowerPoint 2010


35. การเน้นและการยกเลิกการเน้นข้อความบนสไลด์ PowerPoint 2010

Comments