ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ให้นักเรียนคลิกเลือกชั้นเรียนของตนเองเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลพื้นฐานของตนเองComments