Tomovy zážitky‎ > ‎

Svatojakubská pouť po Česku - úvod

Před dvěma lety jsem šel svatojakubskou pouť z Francie do Satntiaga de Compostela, tzv. Camino de France. Nyní jsem zkusil pár dní jít tuto pouť po Česku. Tato stránka popisuje tuto českou pouť. Doufám, že bude pro někoho užitečná. Budu rád, když mi napíšete své názory a komentáře. Přiložené fotografie jsem pořizoval mobilním telefonem. Fotoaparát jsem brát nechtěl, protože "na cestě se každý gram mění na kilogram".

Rozdíl mezi poutí ve Španělsku a v Česku

Rozdílů je mnoho. Osobně považuji Českou část za těžší. Největší nevýhodou české pouti je, že jsem za celých 14 dní nenarazil na jiné poutníky. Byl jsem velmi osamělý a psychicky to bylo dost náročné. Připadalo mi, že jsem šel cestami, kde už pár týdnů nikdo nešel. Prodíral jsem se kopřivami, přeskakoval potoky a podobně. První čtyři dny jsem šel s dcerou (13), potom sám. Účast dcery byla dobrovolná, ale myslím, že po čtyřech dnech se ráda vracela do Prahy a do školy.

Terén byl pro mne v Česku těžší, než španělský. Oblasti, které jsem ve Španělsku v rámci Camino de France procházel, jsou mnohem méně zvlněné, než oblíbené české pahorky. Především okolí Sázavy je dost zadýchané. Možná je to tím, že Camino de France, skutečná trasa poutníků ve Španělsku, vede co nejsnazším terénem pro poutníky. Naopak turistické trasy v Česku se snaží turistu a poutníka zavést na co "nejzajímavější" místa. Tedy na každý kopec ze kterého je výhled a ke každé památce, která je opět často na kopci.

Ubytování je samostatnou kapitolou. Camino de France obsahuje v průměru odhaduji každých 15 km ubytovnu pro poutníky. V Česku nejsou žádné. Tedy jsou dvě možnosti noclehu. Ubytovat se komerčně od turistické ubytovny přes penziony po hotely. Narazil jsem pouze na jednu turistickou ubytovnu v Sázavě. Byla bohužel zavřená. Jinak jsem si užil penzionů a hotelů. Samozřejmě to něco stojí. Průměr odhaduji tak 450,- Kč na noc a osobu bez snídaně. Druhou možností je ubytování na farách. Jde o duchovní křesťanskou pouť a tak je možná i tato varianta. Je samozřejmě nutné se individuálně domluvit na příslušných farnostech. Dále je také vhodné na provoz fary něco přispět. Podmínky na farách jsou velmi různorodé. Od spaní na zemi, až po vybavené pokojíky se samostatnou sprchou, toaletou, teplou vodou a kuchyňkou. 

Podnebí je proti Španělsku v Česku chladnější. Lidé mi v Česku připadají stejně ochotní, ale proti Španělsku v naprosté většině vůbec netuší co to Svatojakubská pouť je. Většinou si myslí, že jde o nějakou soutěž. Pokud jsem jim to vysvětlil, tak často podotkli, že nejsou věřící a jakoby se stáhli z komunikace.

Přestože nejsem nijak aktivní katolík a do kostela v běžném životě nechodím, na pouti je to jinak. Ve Španělsku i v Česku na pouti jsem se zúčastnil všech mší svatých, kdy jsem měl příležitost. V Česku jsem farářům rozuměl, ve Španělsku ani slovo. Faráři ve Španělsku ale s poutníky počítají. Zažil jsem ve Španělsku i zvláštní mši svatou, která byla určena pouze pro poutníky. Španělští faráři věnují podstatnou část mše poutníkům.

Itinerář, trasa a credencial

České trasy Svatojakubské pouti - www.ultreia.cz
Itinerář pouti jsem si stáhl ze stránek www.ultreia.cz. Použil jsem trasu Praha - Český Krumlov. Tento výběr byl čistě náhodný. 

Důrazně doporučuji mít sebou turistické mapy všech oblastí. Sice se dost pronesou, ale mnohokrát jsem se ztratil. Turistické značky Klubu českých turistů, které itinerář používá,  jsou sice kvalitní, ale občas chybějí. Přírodní kalamity a činnost člověka je někdy rychlejší, než dobrovolníci, kteří značky obnovují. Měl jsem sebou i GPS navigaci v mobilním telefonu, ale mnohem užitečnější byl při ztrátě orientace kompas, který mám v hodinkách.

Credencial (pas poutníka), který je především pro spaní na ve farách velmi vhodný, jsem získal tamtéž. Česká varianta credencialu je hezčí, než francouzská, kterou jsem se prokazoval ve Španělsku.