อุปกรณ์ในการทำต้มยำกุ้ง

 
 
 
 
   
           มีด
 
 

 

                                                                                                                เขียง
 

 
 
  ครกและสาก
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หม้อ
 
 
 

 

 

 
 
 
 
               ทัพพี
 
 
 
 
 
                                                                                                        ช้อนส้อม
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments